ALT GEÇİT

Alt Geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıya “alt geçit” denir.