MÜLK NEDİR?

MÜLK: Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır.