Kategori: Ambulans

AMBULANS NEDİR?

AMBULANS: Hasta veya yaralı insan taşınması için tasarlanmış ve bu amaç için özel ekipmanlara sahip motorlu araçtır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar İl Ambulans Servisi Başhekimi Madde 5. İl ambulans servisi başhekimi tıp doktorudur …

AMBULANS-İKİNCİ BÖLÜM

AMBULANS: Hasta veya yaralı insan taşınması için tasarlanmış ve bu amaç için özel ekipmanlara sahip motorlu araçtır. İKİNCİ BÖLÜM Temel Esaslar Madde 4. a) İl genelinde açılacak olan 112 acil sağlık istasyonları sadece hastane öncesi acil …

AMBULANS-BİRİNCİ BÖLÜM

AMBULANS: Hasta veya yaralı insan taşınması için tasarlanmış ve bu amaç için özel ekipmanlara sahip motorlu araçtır İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi Tarihi:24.01.2005 Sayısı:872 İL AMBULANS SERVİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ Tarihi: Sayısı : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, …

AMBULANS

AMBULANS: Hasta veya yaralı insan taşınması için tasarlanmış ve bu amaç için özel ekipmanlara sahip motorlu araçtır. Ambulans beyaz renklidir. Ait olduğu sağlık kurusunun logosunu sağ ve sol tarafta olmak üzere arka kapılarında taşırlar. Üstlerinde …