Ana Yol Tali Yol Kavşağı Levhası

srcbelgesi.com

Bir tali yol kavşağına yaklaşılmakta olduğunu, bu işaretin kullanıldığı yoldaki trafiğin ilk geçiş hakkına sahip bulunmuş olduğunu ve tali yoldan yaklaşmakta olan sürücülerin ana yola girmeden önce yol vermelerinin ya da durmalarının lüzumlu olduğunu bildirir. Ana Yol Tali Yol Kavşağı Levhası T-22d bir risk uyarı işaretidir. Kırmızı üçgen içerisinde siyah simge biçimindedir. Karayolları Genel Müdürlüğü levha standardında 60, 75 ve 90 santim eşkenar üçgen boyutlarındadır. Karanlıkta fark edilmesi için yansıtıcı malzemeden üretilmektedir.

  • Tehlike uyarı işaretleri, yol kullanıcılarını, yol üstündeki bir risk konusunda uyarmayı ve bu riskin özelliği konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu işaretler bunun yanı sıra, sürücülerin hızlarını düşürmelerini ve daha dikkatli seyretmeleri icap ettiğini bildirir. Bu gruptaki işaretler genellikle eşkenar üçgen içerisindeki sembollerle ifade edilir. Tek T harfi ile ifade edilir.
  • Trafik Tanzim İşaretleri; Araç trafiğinin düzeninin düzenli olarak sürdürülebilmesi için konulmuş işaretlerdir. İki T harfi ile ifade edilir. Ağırlıklı olarak yolda izin verilmekte olan ve yasaklanan eylemleri anlatır. Trafiği yönlendirici bilgiler içerir. Azami hız, girilmeyen yol, yol ver, bisiklet giremez gibi levhalar bu kategoride yer almaktadır.
  • Trafik Bilgi İşaretleri; yoldaki bilgilendirme işaretleridir. B ya da P harfleri ile ifade edilir. Bilgi işaretleri genellikle mavi renklidir. Turistik mahal levhaları ise kahverengi olarak sembolize edilir.
Ana Yol Tali Yol Levhası

Ana Yol Tali Yol Kavşağı Levhası

Ana Yol Tali Yol Kavşağı Levhası İhlali Trafik Cezası Nedir

T-5 Trafik işaretini ihlal ettiğinizde; 2918 sayılı K.T.K.’nın 47/1-c maddesine göre, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen ya da gösterilen hususlara uymama maddesinden trafik cezası uygulanır. Ödeyeceğiniz ücret o seneye ait güncel trafik cezaları rayicinden olmaktadır. İlave olarak yirmi ceza puanı yazılır. KGM’nin Güncel Trafik Cezası bölümümden ödeyeceğiniz trafik cezasının kaç TL olduğuna bakabilirsiniz. Bakınız: https://www.kgm.gov.tr/

Anayol-tali Yol Kavşağı Ne Demek

Genel anlamda Anayol-tali yol kavşağı ne demek sorusunun cevabı anayoldan tali yollara ayrılan kavşaklara verilen isimdir olmaktadır. Bu kavşakların sayısı özellikle büyük şehirlerde oldukça fazla olmaktadır. Bu durum bu levhaların kullanımını da yaygınlaştırmaktadır.

Ana Yol Tali Yol Kavşağı Levhası kodu: T22d

yeniumitforklift.com