Çekici Ne Demek?

srcbelgesi.com

Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıtlara “çekici” denir.

ÇEKİCİ VE RÖMORKLARIN TESCİLİ

Madde 42 – * Çekici araçlar ile yüklü ağırlığı 750 kg.’ın üstündeki römork ve yarı römorklar (traktör römorkları hariç), bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesindeki esas ve usullere uygun olarak ayrı ayrı tescil edilirler.

  • Çekici araçlar ile römork takacak araçların tescil belgelerine çekeceği römorkun taşıma sınırı yazılır.
  • Traktör römorkları ise, ayrı olarak tescil edilmeyip, bir dilekçe ile müracaat halinde, sahiplik ve teknik belgesindeki gerekli bilgiler, çekecek traktörün tescil ve trafik belgesinin ilgili bölümüne işlenir.
  • Traktör römorklarının arka kısımlarına; Avrupa Topluluğu Direktifleri ve Avrupa Ekonomik Komisyonu Regülasyonları ECE 69 ve ECE 70’e uygun iki adet işaret levhası takılması zorunludur.
  • Ayrıca, traktöre ait müracaat formu (Ek: 1) ile motorlu araç tescil ve trafik belgesi kayıt defterindeki (Ek: 2) bölümüne kayıt konur. Sahiplik ve teknik belgesine “……. plakalı traktörün plaka sayısı verilmiştir,” şerhi konur.
  • Traktör römorklarının noter senedi ile başkasına satış veya devri halinde, belgelere ve deftere kayıt konularak verilen plaka geri alınıp iptal edilir.
  • Yeni sahibi adına tescil için yukarıdaki işlemler yapılır.
  • Çekiciler dışındaki araçların çekme sistemlerinin “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olup olmadığı muayene istasyonlarında tespit edilir tescil ve trafik belgelerine işlenir.

Römork ya da yarı römorklar ve diğer araç modellerini çekmek için üretilmiş, yük taşımayan motorlu taşıtlara çekici adı verilir. Çekiciler yani bir diğer adı ile kurtarıcılar birkaç farklı çeşitten oluşur. Bazı çekiciler yalnızca trafikteki araçlarda yaşanan sorunları çözmek için destek verirken bazı çekiciler ise  sanayi alanında hizmet verir. Yüksek ton taşıma kapasitesine sahip çekiciler bugün pek çok iş alanında araç taşımacılığı kolaylaştırmak adına kullanılmaktadır.

Eğer bir araç yolda kaldıysa ve hareket ettirebilme kapasitesi varsa araç, çekicide bulunan kayar platform yardımıyla çekilir. Eğer aracın hareket etmesi imkânsız ise bu durumda devreye vinç girer. Bu vinç ile araç, çekicide bulunan platforma çekilir.

İlginizi Çekebilir: BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU

yeniumitforklift.com