DİNGİL AĞIRLIĞI

Yeni Ümit Modelistlik Kursu Eğitimleri

Dingil ağırlığı: Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır.

Dingil ve dingil grubu ağırlıkları Dingil ağırlığı en çok

Çift dingil

  • Tahriksiz tek dingilde 10 ton
  • Tahrikli tek dingilde 11.5 ton

İki dingilli aks grubu ağırlığı en çok;

Motorlu araçlarda aks grubu ağırlığı;
Dingiller arası mesafe 1 m’den az ise (d1m) 11.5 ton
Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise (1 m = d1.3 m) 16 ton
Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8 m arası ise (1.3 m = d1.8 m) 18 ton
Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arası ise (1.3 m= d1.8 m)
(Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği veya Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen şartlarla) 19 ton

Römork ve yarı römorklarda aks grubu ağırlığı en çok;
Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d1m) 11 ton
Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise (1 m= d1.3 m) 16 ton
Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8 m arası ise (1.3 m = d 1.8 m) 18 ton
Dingiller arası mesafe 1.8 m veya daha büyük ise (1.8 m= d) 20 ton
Üç dingilli aks grubu ağırlığı en çok;
Dingiller arası mesafe 1.3 m veya daha az ise (d= 1.3 m) 21 ton
Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.4 m arası ise (1.3 m d = 1.4 m) 24 ton

Toplam ağırlıklar

İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda 18 ton
Üç dingilli motorlu araçlarda (Tip Onayı
Yönetmeliğindeki şartlarla) 25 (26*) ton
Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde 28 ton
Dört dingilli motorlu araçlarda 32 ton
Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda 36 ton
Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda 38 ton
Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda 40 ton
Kombine bir taşıma faaliyeti olarak 40 ft. Boyutunda ISO Konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlar 44 ton Karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami yüklü ağırlığının en çok % 5’i kadar tartı toleransı tanınır. Ancak, ocaklardan çıkarılan ve ocak sahasının içinde tartılamayan madenlerin, paketlenmemiş veya herhangi bir şekilde seçilecek stok sahalarına depolanması, zirai ürünlerin üretildiği arazi parçasından stoklama alanlarına yapılacak seri taşıma amaçlı depolamalar sırasında, her türlü karayolu üzerinde 1 kilometreye kadar yakın mesafeli taşımalarda, taşıtların hızı 60 km/s’i geçmemek kaydı ile aracın azami yüklü ağırlığını % 15 oranında aşabilmeleri mümkündür.

Dingil Ağırlığı Nedir?

Araçlarda bir dingile bağlı olan tekerleklerin karayoluna aktardığı ağırlık dingil ağırlığı olarak isimlendirilir. Tahriksiz tek dingillerde bu ağırlık en fazla 10 ton olabilir. Tahrikli tek dingillerde ise bu ağırlık en fazla 11.5 ton olabilir. İki dingilli aks grubunda dingiller arası uzaklık 1 metreden daha az ise ağırlık en fazla 11.5 ton olabilir.

cenaze arabası nedir?