DURAK

Yeni Ümit Modelistlik Kursu Eğitimleri

Durak: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yerlere “durak” denir.