İŞARET LEVHASI

srcbelgesi.com

İşaret Levhası

İŞARET LEVHASI: Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.

Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş özel bilgi ileten levhalara işaret levhası denir. İşaret levhaları günlük hayatta trafik akışını düzenlemek ve olası kazaları önlemek amacıyla devlet tarafından ilgili kurumlar aracılığıyla gerekli görülen bölgelere yerleştirilirler.

Yolun durumunu, hız limitini, yolda sürücülerin karşısına çıkabilecek olası canlılar olduğunu bildiren levhalar vb. türleri bulunmaktadır. İşaret levhaların kullanılmasındaki temel amaç taşıt kullanıcılarını, yayaları ve her türlü canlı varlığı  kullanılan yolda oluşabilecek herhangi bir durum hakkında önceden uyarmak ve olası kazaların önüne geçebilmektir. İşaret levhalarına uyulmadığı zaman trafiği denetleyen kameralar veya görevli memurlar tarafından tespit edilerek cezai işlem başlatılabilmektedir.

yeniumitforklift.com