YÜKSÜZ AĞIRLIK

Yeni Ümit Modelistlik Kursu Eğitimleri

Yüksüz Ağırlık: Üzerinde insan veya eşya (yük) bulunmayan ve akaryakıt deposu dolu olan bir aracın taşınması zorunlu alet, edevat ve donanımı ile birlikte toplam ağırlığıdır.