ARAÇ NEDİR?

srcbelgesi.com

Araç: Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörler, yolcu, eşya, kargo vb. genel adına “araç” denir.

Karayollarında insan, hayvan yük taşıyan araçlara ise taşıt adı verilmektedir. Bunlardan makine gücü kullanarak yürütülenlere motorlu taşıt denmekte,  insan ve hayvan gücü kullanılarak yürütülenlere ise motorsuz taşıt adı verilmektedir. Ayrıca herhangi bir kazanç kaydı olmadan kullanılan taşıtlara hususi taşıt denmektedir.  Bir de çeşitli şekillerde kazanç sağlama amacı ile kullanılan taşıtlar mevcuttur. Kazanç elde etmek amacıyla kullanılan taşıtlara ise ticari taşıt adı verilmektedir. Bunların yanı sıra araç tescil belgesinde resmi olarak tescil edilen araçlara resmi taşıt ismi verilmektedir. Bu resmi taşıtlar aynı zamanda ticari olarak da kullanılabilmektedir.  Ticari olarak kullanılan resmi taşıtlara ise ticari resmi taşıt adı verilmektedir.

Bir yerden bir yere ulaşımı sağlamak amacıyla kullanılan motorlu, motorsuz, elektrik ile çalışan taşıtların bütününe araç denir. Araçlar, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Çoğalan insan nüfusu, çalışma alanı ve yaşam bölgeleri arasındaki mesafe farkı, akrabalık bağları gibi birçok ekonomik ve sosyal neden ulaşımda araç kullanımını ve kullanılan araçların çeşitlenmesini zorunlu hale getirmiştir.

Bugün işe giderken, okula çocuğunuzu gönderirken, bir siteden kıyafet seçerken veya bir yakınınızı ziyaret ederken sizin için yolda geçireceğiniz zamanı kısaltabilecek birçok farklı ulaşım aracı çeşidi bulunmaktadır. Bu ulaşım araçlarının özellikleri ise kullanılacağı alana, amaca ve mesafenin uzunluğuna bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.

Taşıt ve araç arasındaki fark

Araç Taşıt farkı

Araç Taşıt farkı

Araç ve taşıt kavramları genellikle birbirinin yerine kullanılabilen terimlerdir, ancak 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 2918 Karayolu Trafik Yönetmeliği’nde belirtildiği şekliyle aralarında belirli bir ayrım yapılmıştır.

Araç, genel olarak karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörleri içeren genel bir terimdir.

Taşıt ise, karayollarında insan, hayvan ve yük taşımak için kullanılan araçları ifade eder. Bu bağlamda, makine gücü ile çalışanlara “motorlu taşıt” ve insan, hayvan gücü ile çalışanlara da “motorsuz taşıt” denir.

Bu tanımlara göre, araç genel bir terim iken taşıt, belirli bir işlevi yerine getiren, yani insanları, hayvanları veya yükleri taşıyan araçları kapsar.

yeniumitforklift.com

No Responses