MÜLK NEDİR?

Yeni Ümit Modelistlik Kursu Eğitimleri

MÜLK: Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır.