MÜLK NEDİR?

srcbelgesi.com

MÜLK: Devlete, kamuya, gerçek ya da tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır.

Hepimizin mutlaka üzerinde bulunduğu bir taşınmaz vardır. Bu taşınmaz bazen kira olabileceği gibi ya da satın aldığımız bir arsa olabilir. Bu taşınmaz genel olarak tüzel bir kişiye ait olabileceği gibi şahsa ya da devlete de ait olabilir. Bu taşınmaz kişiye ait ev, dükkân, arazi, tarla olabilir. Bu arazilere ise devlet bazen satın alma yoluna gider.

Nedeni ise kamulaştırmaya yönelik olarak tüm halkın yararına yol çalış çalışması, okul, hastane yapmak için belirli ücret karşılığında almasıdır. Bu ücret peşin olmakla birlikte yasalar çerçevesinde hareket edilerek kamulaştırma işlemi gerçekleştirilir. Ayrıca bazen devlet taşınmaz olan mülke taşınır olan malzemeleri de geçici olarak koymaktadır. Olağanüstü durumda el atması durumuna ise istimval denmektedir.

yeniumitforklift.com