AZAMİ TOPLAM AĞIRLIK

srcbelgesi.com

Azami Toplam Ağırlık: Araçların karayolu yapılarından güvenle veya yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.

Azami Toplam Ağırlık

Araçlarda Azami Toplam Ağırlıklar

İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda: 18 ton
Üç dingilli motorlu araçlarda (Tahrikli dingilin, çift lastikle ve havalı süspansiyon sistemi ile veya 97/27/AT Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi eşdeğer kabul edilen bir süspansiyon sistemi ile donatılmış olduğu veya her bir tahrikli dingilin çift lastikli olduğu ve her bir dingilin azami ağırlığının 9,5 tonu aşmadığı durumlarda 26 tondur.*): 25 ton (26 ton*)
Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde: 28 ton
Dört dingilli motorlu araçlarda: 32 ton
Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda:36 ton
Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda: 38 ton
Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda: 40 ton
40 ft. boyutunda ISO Konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlarda: 44 tonİlginizi Çekebilir: nl nerenin plakası

Twitter Hesabumız: https://twitter.com/trafikkrallari

yeniumitforklift.com