Ana Yol Levhası

srcbelgesi.com

Ana Yol işareti levhası, sürücülere ana yolda gittiklerini bildirir ve kavşağın diğer kollarından yaklaşan sürücülerin ana yoldaki tüm araçlara yol vermesi gerektiğini belirtir. Araç yoğunluğu diğer yollara göre daha yüksek olan transit yollar, şehir içindeki ana caddeler ve diğer cadde ve transit trafiği olan yollar ana yol olarak belirlenebilir.

Kesişen iki ana yolun oluşturduğu kavşaklarda, araç yoğunluğunun az olduğu yolun kavşak yaklaşımında B-39 levhası ana yolun sonunu belirtir ve kavşakta Dur veya Yol Ver levhası olarak kullanılır. Bu gibi durumlarda Dur veya Yol Ver işaretleri ile ilgili ön uyarı verilebilir.

Hangi Yollarda Kullanılır?

Ana yol ve ana yol olmayan tali yolun oluşturduğu kavşaklarda ve şehir içinde kavşakta B-39 levhası kullanılmadan Dur veya Yol Ver levhası kullanılmaktadır. Kavşaktan önce Ana Yol levhası kullanılmışsa, T-22 Ana Yol ve Tali Yol levhaları aynı anlama geldiği için kullanılmasına gerek yoktur.

B-38 veya T-22 nolu Ana Yol İşareti özellikle transit trafiğe hitap eden kavşaklarda, kaldırım tarafında kurulan sinyalizasyon sistemlerinin şekildeki gibi arızalanıp devre dışı kalabileceği düşünülerek tali yol üzerine uygun levha sinyal direklerinde veya yanlarda herhangi bir sebeple Yol Ver veya Dur işaretlerinden biri kullanılabilir.

Anayol Levhası Özellikleri

Anayol Levhası Özellikleri

Ana Yol Levhasının Özellikleri

Ana Yol levhalarının resimli olarak kullanılması durumunda levhaların alt kısmından kaldırıma kadar olan mesafe en az 2,00 metre olmalıdır. Ana Yol levhası yolun başına yerleştirilmeli ve her kavşaktan sonra tekrarlanmalıdır. Ana yol levhası da kavşaktan önce yerleştirilebilir. Bu durumda işaret, kavşaktan 50 metre uzaklıkta kullanılmalı ve işaretin altında kavşak konumuna uygun bir pano (PL-11) bulunmalıdır. Ancak ana yol düz bir rota ise ek panel kullanımına gerek yoktur.

Ana Yol İşareti T-22, tali bir yol kavşağının yaklaştığını, trafiğin bu işareti kullanarak yolda geçiş hakkı olduğunu ve tali yoldan yaklaşan sürücülerin ana yola girmeden önce yol vermeleri veya durmaları gerektiğini belirtir. Ana Yol İkincil Yol Kavşağı İşareti T-22 bir tehlike uyarı işaretidir. Kırmızı üçgen içinde siyah bir simgedir. Karayolları Genel Müdürlüğü plaka standardında 60, 75 ve 90 cm eşkenar üçgen ölçülerindedir.

Trafik Kuralları

Twitter Adresimiz: https://twitter.com/trafikkrallari

yeniumitforklift.com