Ekspres Yol Nedir?

srcbelgesi.com

Ekspres Yol: Taşıtların hızlarını kesmeden gidebilecekleri genişlikte, gidiş ve geliş yönleri ayrılmış yola denir.

Özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği ancak izinli motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur.

Ekspres yolların oluşturulmasındaki temel amaç, taşıtların hızlarını kesmeden gidebileceği genişlikte, gidiş ve geliş yönleri bölünmüş yollar ile trafik akışının sağlanmasıdır. Ekspres yollar transit taşımacılığı kolaylaşmasına ve gelişmesine yardımcı olmaktadır. Şehirler hatta ülkeler arası transit taşımacılıkta ekspres yollara olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktır. Transit taşımacılık için önemli olan zaman sorunu ekspres yolların kullanımı ile en aza indirgenmektedir. Bu yolların oluşturulması ve geliştirilmesi ülkenin trafik akışını düzenlerken hem de ticari hareketliliğine katkı sağlamaktadır.

yeniumitforklift.com