OKUL GEÇİDİ NEDİR?

srcbelgesi.com

OKUL GEÇİDİ: Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır.

Genel olarak okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolundan ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alanlarına okul geçidi adı verilir. Okul geçitleri, öğrencilerin trafikte karşıdan karşıya geçmesini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Taşıt kullanıcılarının okul geçitlerine yaklaşırken ve okul geçitlerinde kullandıkları aracın hızını düşürmeleri gerekmektedir.

Kullanıcılara okul geçidi olarak belirlenen alanlara yaklaştıklarını göstermek için belirli aralıklara okul geçidi levhaları yerleştirilmektedir. Kullanıcılar bu levhaların kılavuzluğunda hızlarını düşürmek zorundadır. Kurallara uyulmadığı durumlarda cezai işlem başlatılmaktadır. Olası kazaların önüne geçebilmek için herkesin bu kurallara uyması gerekmektedir.

Yaya Geçidi Kuralları

yeniumitforklift.com