Trafik Polisi İşaretleri

srcbelgesi.com

Trafik polisleri, trafiğin doğru bir şekilde akmasını ve sorunsuz ilerlemesini sağlamak amacıyla çeşitli trafik polisi işaretleri kullanır. Özellikle ışıkların olmadığı ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde trafik polislerinin görevi çok büyüktür. Yapılan işaretlerin farklı anlamları vardır ve bu işaretler neticesinde trafik yönlendirilir. Trafik polisleri tarafından yapılan bazı yaygın işaretler ve trafik polisi hareketleri şu şekildedir:

  • Trafik polisi sağ ya da sol kolunu yukarı kaldırır. Diğer kol ise aşağı pozisyonda bekler. Bu işaretin anlamı trafiğin bütün yollara kapalı olduğudur.
Trafiğin bütün yollara kapalı olması işareti

Trafiğin bütün yollara kapalı olması işareti

  • Trafiği yavaşlatmak için yapılan hareket sık kullanılır. Bu işareti yapmak için ilk olarak trafik polisi yavaşlatmak istediği yöne doğru döner. Daha sonra ise trafiğin aktığı yöne göre kolonu aşağı yukarı sallar. Seri bir sallama gerçekleştirilir. Bu hareket trafiği yavaşlatma hareketi olarak adlandırılır.
Trafiği yavaşlatma hareketi

Trafiği yavaşlatma hareketi

  • Trafik görevlisi kollarını iki yana açarsa ya da sadece birini yana doğru açarsa o yön trafiğe açıktır. Kalan yönler ise kapalıdır. Kolların yanlarda olması durumunda ön ve arka taraf trafiğe kapalı olur. Yolun trafiğe açık ya da kapalı olduğunu anlatmak için bu işaret kullanılır.
Yolun trafiğe açık kapalı olması

Yolun trafiğe açık kapalı olması

  • Trafiği hızlandırmak için trafik polisi tarafından yapılan işaret kolun dirsekten kırılarak yere paralel olması ile yapılır. Eline kadar olan kısmın yukarı doğru kaldırılması ve başa doğru seri hareketler yapması ile trafiği hızlandırmak adına işaret verilir.
Trafiği hızlandırma hereketi

Trafiği hızlandırma hereketi

  • Araçları bir yere yönlendirmek için trafik polisi kolunu dirsekten kırar. Daha sonra ise hangi yöne gidilmesi gerektiğini gösterir. Diğer kol ise yukarıya dik bir şekilde durur.

Trafik polisi işaretleri trafiğin daha güvenilir olmasına yardımcı olması ile ön planda yer alır. Bundan dolayı herkes uymakla mükelleftir.

trafik polisi işaretleri

Trafiği Yönlendirmek İçin Kullanılan Gece İşaretleri

Trafiği gece yönlendirmek amacıyla trafik polisi tarafından kullanılan çeşitli işaretler vardır. Geceleri sürücülerin bu işaretleri görebilmesi için ışıklı bir çubuk kullanılıyor. Sağ veya sol kolu kullanarak gece çeşitli işaretler verilir ve trafik en doğru şekilde yönlendirilir. Gece işaretlerinden bazıları şunlardır:

  • Trafik görevlisi araçlara geç demek için işaret çubuğu ile işaret verir. İşaret verilecek olan yöndeki kol kaldırılır. Dirseğe kadar kaldırılan kol ile daha sonra geçilecek yöne doğru bir yay çizilir. Diğer kolu ile de geç işareti yapılır. Araçların geçmesi için trafik polisi tarafından bu işaret kullanılır.
  • İşaret çubuğu kullanılarak dönüş işareti verilebilir. Trafik polisi tarafından hareket etmesini istediği trafiğe doğru döner. Trafik sağa dönecek ise çubuk sol ele alınır. İşaret sol yönden sağ yöne doğru veriliyor. Araç sürücüleri çubuğun işaret ettiği yöne doğru gider. Buna dönüş işareti denir. Trafik polisi işaretleri arasında en önemlisi olarak yer alır.
  • Geceleri dur işareti en sık kullanılan işaretlerden birisidir. Trafik polisi bu işareti vermek için dik bir şekilde durur ve vücudunu durdurmak istediği trafiğe döndürür. Çubuk sağ ele alınır ve dirsek kırılır. Daha sonra ise 45 derecelik bir yay sağdan sola doğru çizilir.

Trafik polisi işaretleri arasında en fazla kullanılanlarından bazıları bunlardır ve trafiğin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlar.

yeniumitforklift.com