Yolcu Nedir?

srcbelgesi.com

YOLCU: Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilerdir.

Yolcular;

 • Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur.
 • Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz

YOLCU TAŞIMALARINDA BAGAJ

 • Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
 • Bagajlar yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre etiketlenir.
 • Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
 • Sahipsiz bagaj taşınamaz.
 • Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj ücretinin belirtilmesi ve her seferde taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
 • Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur.
 • Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz

YOLCU BİLETİ

 • Tarifeli yolcu taşımalarında yolcu bileti düzenlenir.
 • Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
 • Yolcu biletinde, yetki belgesi sahibi taşımacının adı/unvanı, yetki belgesi numarası, adresi, vergi numarası ile yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yeri, koltuk numarası, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, biletin seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihinin yer alması zorunludur.
 • Yetkili acenteler aracılığı ile düzenlenen yolcu biletlerinde ise; üçüncü fıkradaki bilgilere ek olarak acentenin adı, unvanı, adresi, yetki belgesi numarası ve vergi numarasının yer aldığı bilgilerin/ kaşenin bulunması/basılması zorunludur.
 • Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur.
 • Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz.
 • Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri bir başkasına satılamaz.
 • Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
 • Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadırlar. yüklenemez ve taşınamaz.- Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.
 • Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer ve servisler düzenlenebilir.
 • Yolcu taşımalarında, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki yolcu eşyası taşıtın bagaj bölümü de dahil olmak üzere taşınamaz.

YOLCULARIN SORUMLULUKLARI

 • Yolcular, trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamaz.
 • Taşıtın teknik donanımını olumsuz etkileyecek hiçbir elektronik cihazı kullanamaz.

Yeni Ehliyet Türleri

yeniumitforklift.com