Azami Ağırlık Nedir?

srcbelgesi.com

Azami Ağırlık Nedir?: Taşıtın, güvenle taşıyabileceği yükle birlikteki en fazla ağırlığıdır.

Azami yüklü ağırlığı aşmanın cezası nedir?

Azami yüklü ağırlık için cezalar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilmiştir. İlgili maddeler aşağıdaki gibidir:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/1-b(a) maddesine göre, azami brüt araç ağırlığını %3,75 veya izin verilen azami brüt ağırlığı 3,75 oranında aşan yük taşıyan işletenlere ve taşıyanlara 1.665 TL idari para cezası 500 kg’da %10 olarak uygulanır.

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %15 fazlasına kadar aşılması durumunda 2.504,25 TL idari para cezası uygulanır.

1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için öngörülen cezaların toplamı yerine, öngörülen cezalardan sadece biri uygulanır.
2-Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak trafik idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

1- Taşıtlarda Azami ağırlıklar

Dingil ve dingil grubu ağırlıkları

 • Tahriksiz tek dingilde en çok dingil ağırlığı : 10 ton
 • Tahrikli tek dingilde en çok dingil ağırlığı : : 11,5 ton

İki dingilli motorlu araçlarda aks grubu ağırlığı en çok;

 • Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m) : 11,5 ton
 • Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1 m ≤ d< 1.3 m)   : 16 ton
 • Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) : 18 ton
 • Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) : 19 ton

İki dingilli römork ve yarı römorklarda aks grubu ağırlığı en çok;

 • Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m) : 11 ton
 • Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1 m ≤ d< 1.3 m) : 16 ton
 • Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) : 18 ton
 • Dingiller arası mesafe 1.8 m  veya daha büyük ise (1.8 m ≤ d) : 20 ton

Üç dingilli aks grubu ağırlığı en çok;

 • Dingiller arası mesafe  1.3 m veya daha az ise ( d ≤ 1.3 m) : 24 ton21 ton
 • Dingiller arası mesafe  1.3 m ile 1.4 m arası ise (1.3 m < d ≤ 1.4 m)  : 24 ton

2- Taşıtlarda Toplam ağırlıklar

 • İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda : 18 ton
 • Üç dingilli motorlu araçlarda: 25 ton
 • (Tahrikli dingilin, çift lastikle ve havalı süspansiyon sistemi ile veya 97/27/AT Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi eşdeğer kabul edilen bir süspansiyon sistemi ile donatılmış olduğu veya her bir tahrikli dingilin çift lastikli olduğu ve her bir dingilin azami ağırlığının 9,5 tonu aşmadığı durumlarda 26 tondur.*)
 • Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde : 28 ton
 • Dört dingilli motorlu araçlarda:  32 ton
 • Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda: 36 ton
 • Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda: 38 ton
 • Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda:  40 ton
 • 40 ftboyutunda ISO Konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlarda: 44 ton

Azami  yükleme ağırlığı nasıl hesaplanır?

Azami yüklü ağırlığı ne demek? Özellikle yük taşıma araçlarında çok önemli bir rol oynayan maksimum toplam ağırlık nasıl hesaplanır? Maksimum toplam ağırlığı hesaplamak çok basittir. Öncelikle aracın normal ağırlığı kontrol edilir. Daha sonra aracın yük kapasitesi ve aracın donanımı incelenir. Daha sonra maksimum toplam ağırlık yani aracın taşıyabileceği maksimum ağırlık standarda ve yasaya göre kg olarak belirtilir. Maksimum brüt araç ağırlığı için normal standartlar genellikle aracın boş ağırlığının 1 ila 1,5 katı arasındadır.

Yüksüz Ağırlık Nedir?

FaceBook Adresimiz: https://www.facebook.com/trafikkurallarinet/

 

yeniumitforklift.com