YÜKLÜ AĞIRLIK

srcbelgesi.com

Yüklü Ağırlık: Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığıdır.

Yüksüz ağırlığın tam zıttı olan bu terim bazıları tarafından yanlış anlaşılabiliyor. Yani sadece aracın bagaj ya da kasa kısmında yer alan yüklerin ağırlığının hesaplanması olarak düşünülebiliyor. Fakat yüklü ağırlık araç içerisinde yer alan her kişiyi ve nesneyi kaplıyor. Bazı yerlerden geçerken hız limiti bulunduğu gibi, yük ve ağırlık limiti de olduğu için bu durum önem arz edebiliyor. Aslında trafik kuralları ve kullanılması gereken yollara dikkat ederek uyulduğunda hiç bir sorun da kalmayacak demektir. Fakat belirli bir limite sahip olan yerlerden geçeceğiniz vakitte yapmanız gereken şey, sadece aracınızdaki kasa ya da bagaj yükünü hesaba katmak olmayıp, aynı zamanda içerisindeki kişi sayısını ve kilosunu da ekleyerek yola çıkmaktır.

Azami Ağırlık Nedir?

Yüksüz Ağırlık Nedir?

yeniumitforklift.com