YÜKLÜ AĞIRLIK

Yeni Ümit Modelistlik Kursu Eğitimleri

Yüklü Ağırlık: Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığıdır.