TRAFİKTEN MEN NEDİR?

srcbelgesi.com

TRAFİKTEN MEN

Trafik zabıtasınca, bu kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin sürücüden alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır.

Trafikten Men Edilen Aracın Muhafaza Edilme Koşulları

Çekilen araçlar, trafikten men edilmiş ya da muhafaza altına alınan ya da bulunduğu yerden kaldırılan araçlar, Büyük şehirlerde Ukome, diğer il ve ilçelerde ise il ve ilçe trafik komisyonları tarafınca yetkilendirilmiş bir park yerine, yetkilendirilmiş park yeri olmaması durumunda ise varsa trafik kuruluşlarının yoksa mülki idare amirliklerince belirlenecek diğer kamu kurum veya kuruluşlarına ait park yerlerine çekilir.

Not: Trafikten men edilen ya da muhafaza altına alınan taşıtlar bu durumda bir tutanak düzenlenerek yetkilendirilmiş otoparka teslim edilir.

Araçların Trafikten Men Edilme Nedenleri

 • Özel izin belgesi ya da özel yük taşıma izin belgesi alınması gereken araçlar, izin alınmadan veya izin şartlarına uymadan kara yoluna çıkarılması durumunda trafikten men edilir.
 • Ayırım işareti bulunmayan araçlar trafikten men edilir.
 • Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 1 ay içerisinde araç tescilini yapan kuruluşa bildirmemek,
 • Servis freni, araç lastikleri, yakını ve uzağı gösteren ışıkları, fren sistemi eksik, bozuk yahut teknik şartlara aykırılığı bulunan araçlarla trafiğe çıkmak,
 • Trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atacak, görüş açısını zorlayacak detayları olan, duman veya gürültü çıkaran araçlar kullanmak,
 • Taşıma sınırını aşacak şekilde yükleme yapmak,
 • Tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve tedbirleri almadan taşımak,
 • Özel izin gerektiren eşyaları izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak,
 • Yük nakli yapılan araçlara, azami toplam ağırlıklarının üzerinde yükleme yaptırmak,
 • Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak,
 • Zorunlu trafik sigortasını yaptırmamak,
 • Resmi olmayan araçların devlet malı araçlarına ait plaka renginde olması,
 • Tescilsiz olduğu halde geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları almadan trafiğe çıkarmak,
 • Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde
  tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmayan Araç sahiplerine Tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.
 • Her araçta bulunması gereken ve mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) işaretleri bulundurmamak,
 • Araç muayenesini yaptırmamış olmak,
 • Araçları motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen amacının dışında kullanılması ,
 • Belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırlarında ticari amaçlı yolcu taşımak.
 • İşareti bulunmayan ve ilgili belediyeden izin veya ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak.
 • İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanların gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamaları halinde Tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.

Trafikten men edilen aracın iade edilmesi

İSTENİLEN BELGELER

Muayene Süresi Geçen Araçlar;

 • 1. Araç trafik belgesi,
 • 2. Araç muayene raporu, (Trafik belgesinde muayene yeri dolduysa bu belge istenir)
 • 3. Sürücü belgesi,
 • 4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

Aracın Noter Satışının Alınarak, 1 Ay İçerisinde Satın Alan Adına Tescil Belgesi Çıkarılmadığı İçin Trafikten Men Edilen Araçlar;

 • 1. Araç tescil belgesi (yeni çıkarılmış),
 • 2. Araç trafik belgesi,
 • 3. Sürücü belgesi,
 • 4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar;

 • 1. Zorunlu mali
 • 2. sorumluluk sigortası,
 • 3. Araç tescil belgesi,
 • 4. Araç trafik belgesi,
 • 5. Sürücü belgesi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1-a/1, 21, 25, 26/1, 28, 30/1-a, 30/1-b, 31/1-b, 32, 65/1-b, 65/1-d, 65/1-e, 65/5 ve EK-2 Maddelerine İstinaden Trafikten Men Edilen Araçlar;

 • 1. Aracın men edilmesini gerektiren eksikliklerin giderilmesi/giderildiğinin belgelendirilmesi,
 • 2. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,
 • 3. Araç tescil belgesi,
 • 4. Araç trafik belgesi,
 • 5. Sürücü belgesi.

Araç, araç sahibi veya muvafakatname ile müracaat eden kişilere teslim edilir. Şirket adına kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri istenir.

Facebook Adresimiz: https://www.facebook.com/trafikkurallarinet/

yeniumitforklift.com