Trafik İşaretleri Öncelik Sırası

srcbelgesi.com

TRAFİK İŞARETLERİ 

Trafiğin düzenlenmesinde uyulması gereken öncelik sırası;

1. Öncelik Trafik Görevlisine

Trafiğin düzenlenmesinde öncelik daima trafik görevlilerine aittir. Trafik ışıkları olsa bile öncelikle uyulması gereken kişi trafik polisidir.

2. Öncelik Trafik Işıklarına

Trafiğin düzenlenmesinde trafiğin düzenini sağlamakla görevli olan trafik görevlisi yoksa trafik ışıklarına uyulur.

3. Öncelik Trafik İşaret Levhalarına

Üçüncü sırada yer alan ise trafik işaret levhalarıdır. Trafik görevlisi ve trafik ışıklarının bulunmadığı yerlerde trafik işaret levhalarına uyulması gerekir.

4. Öncelik En Son Yer İşaretlerine Sırasıyla Uymalıyız.

  • Trafik Tanzim İşaretleri
  • Trafik Tehlike ve Uyarı İşaretleri
  • Trafik Bilgi İşaretleri
  • Durma ve Parketme İşaretleri

Trafiğin düzenlenmesinde öncelik ile ilgisi sınav soruları

Sürücülerin aşağıdakilere uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

1. Işıklı trafik işaret cihazı

2. Trafik işaret levhası

3. Yer işaretleri

4. Trafik polisi (görevlisi)

A) 1 -2 -3 -4

B) 1 -4 -2 -3

C) 4 -1 -2 -3

D) 4 -2 -3 -1

Cevap C şıkkıdır

Aşağıdakilerden hangisi trafik düzenlenmesinde diğerlerine göre öncelik hakkı bulunmaktadır?

A) Trafik ışıkları

B) Trafik levhaları

C) Yer işaretleri

D) Trafik görevlisi

Cevap D şıkkıdır

Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyorsa bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

A) Yer ve yön denetlemelerine

B) Trafik zabıtasına

C) Işıklı trafik cihazına

D) Trafik işaret levhalarına

Cevap B şıkkıdır

YOUTUBE KANALIMIZ: https://www.youtube.com/@trafikkurallar3872/

yeniumitforklift.com