Araç Tartı İstasyonu Nedir?

srcbelgesi.com

ARAÇ TARTI İSTASYONU: Araçların yüklü veya yüksüz olarak sabit veya taşınabilir cihazlarla tartıldığı yerdir.

araç tartı istasyonu

Karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami yüklü ağırlığının en çok % 5’i kadar tartı toleransı tanınır. Ancak, ocaklardan çıkarılan ve ocak sahasının içinde tartılamayan madenlerin, paketlenmemiş veya herhangi bir şekilde seçilecek stok sahalarına depolanması, zirai ürünlerin üretildiği arazi parçasından stoklama alanlarına yapılacak seri taşıma amaçlı depolamalar sırasında, her türlü karayolu üzerinde 1 kilometreye kadar yakın mesafeli taşımalarda, taşıtların hızı 60 km/s’i geçmemek kaydı ile aracın azami yüklü ağırlığını % 15 oranında aşabilmeleri mümkündür. Araçların imal tarihine bakılmaksızın yukarıda belirtilen boyutlar ve ağırlıklar uygulanır.

Sabit veya taşınabilir cihazlarla araçları tarttığınız, yüklediğiniz veya boşalttığınız yerdir. Otoyolda sabit veya mobil ağırlık kontrolü, aracın maksimum yük kapasitesinin %5’ine kadar bir ağırlık marjını tanır. Ocaktan çıkarılan madenlerde ambalajsız veya bir şekilde seçilmiş depolama yerleri, yığın depolama sırasında ürünün üretildiği araziden depolama yerine taş ocağında tartılamaz. .. Her türlü karayolu üzerinde 1 km’ye kadar olan yerel taşımacılık için araç hızı 60 km olup, bunu aşmadığı sürece izin verilen brüt araç ağırlığı 60 km/ S’yi geçebilir.

Günümüz sanayi ve ticaretinde, malın alınıp satıldığı tüm sektörlerin boyut ve kriterlerini dolaylı olarak belirleyebilmek için alınan ve satılan malların değerinin kg cinsinden ölçülmesine acil ihtiyaç duyulmaktadır. Yurtiçi veya yurtdışı lojistiğin ağırlıklı olarak araçla yürütüldüğü ticari alanlarda, boş ve dolu malları araçla tartarak net ağırlığı belirlenen kantara kamyon kantarı denir. Örneğin, bir değirmen, araçtan indirilmeden önce bir kamyon kantarında satılan buğdayı tartıyor. Araçlar boşaltılır, kantarlarda tartılır ve satın alınan buğdaylar kilogram olarak tartılarak zamandan ve enerjiden tasarruf edilir, doğru ve güvenilir ticaret sağlanır.

yeniumitforklift.com